ZREALIZOWANE PRACE GEODEZYJNE PRZEZ FIRMĘ „GEOMAP” S.C. KATOWICE

Lp. Lista wybranych wykonanych zleceń Miejsce prac Obszar
1.  Mapa do celów projektowych pod projektowaną sieć gazową w Katowicach Brynów na ulicach Rolna, Nasypowa, Orkana , Kłodnicka 19 ha  
2.  Mapa do celów projektowych wraz siatką tachimetryczną pod projektowane TESCO w Gliwicach ul. Bojkowska 33 ha
3.  Mapa do celów projektowych dla celów budowy Panattoni Park Mysłowice 110 ha
4.  Mapa do celów projektowych pod projektowaną sieć kanalizacyjną w Katowicach Murckach 60 ha
5.  Mapa do celów projektowych pod projektowaną gazową linię przesyłową w Strzelcach Opolskich: Olszowa – Zimna Wódka – Sieroniowice ul. Europejska 33 ha
6.  Mapa do celów projektowych pod projektowaną gazową linię przesyłową w Katowicach ul. Porcelanowa – Bagienna 25 ha
7.  Mapa do celów projektowych wraz z przekrojami poprzecznymi pod modernizację Drogi  Krajowej Nr 79 Warszawa -Sandomierz 107 ha – dł. 6 km
8.  Wznowienie granic działek w Mysłowicach Kosztowach – Park Przemysłowy 130 punktów
9.  Obsługa inwestycji oraz pomiar powykonawczy stacji benzynowej „Bliska” przy ulicy Murckowskiej w Katowicach  
10.  Mapa do celów projektowych pod projektowaną sieć gazową w Katowicach ul. Drozdów 11 ha
11.  Mapa do celów projektowych pod modernizację linii tramwajowych w Katowicach ul. Chorzowska i Sosnowiecka 34 ha
12.  Plan do umowy bocznicowej Elektrownia Łagisza    
13.  Plan do umowy bocznicowej KWK Piast    
14.  Plan do umowy bocznicowej – KWK Bielszowice    
15.  Plan do umowy bocznicowej – KWK Piast    
16.  Plan do umowy bocznicowej – Fiat Tychy    
17.  Podziały działek dla projektowanego osiedla w Katowicach przy ulicy Saskiej  
18.  Podziały działek dla Parku Przemysłowego w Mysłowicach Kosztowach  
19.  Mapy kolejowe do celów projektowych na liniach kolejowych    
20.  Pomiary powykonawcze światłowodów, kabli energetycznych i srk na liniach kolejowych    
21.  Pomiary powierzchni hal i innych pomieszczeń( m.in.  Panattoni Park Skawina, Tesco Gliwice, Panattoni Park Mysłowice.    
22.  Obsługa geodezyjna relokacji maszyn i urządzeń Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” na zlecenie „Polinowex S.A” Lublin dla „Paranapanema” i „Lima Zanetti” (Brazylia)